Vedtægter for Nordisk Ford P Klub DK

 

1)      Nordisk Ford P Klub DK, dette navn samt webadressen
www.nordiskfordpklub.dk og webhotel ved one.com tilhører denne klub.

2)      Formålsparagraf: Bevarelse af bilerne og fælles interesse for disse

3)      Forskellige aktivitetsinteresser, herunder træf – klubmøde

4)      Generalforsamlingen afholdes på første træf hvert år.
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
På generalforsamlingen afholdes valg af bestyrelsen samt træfudvalg
således at formanden er på valg i lige år og kassereren er på valg i ulige år.
Træfudvalg sammensættes fra år til år.


 

5)      Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde
senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.
Regnskabet forelægges ved denne generalforsamling.

6)      Evt. ved klubbens ophør deles diverse genstande og penge mellem medlemmerne.