image003
 Nordisk Ford P klub DK   
Ford 12M - 15M - 17M - 20M - 26M
Beskrivelse: P7_animation
Hjem Vedtægter for Nordisk Ford P Klub DK
Kontakt
1)      Nordisk Ford P Klub DK, dette navn samt webadressen
Træfinfo www.nordiskfordpklub.dk
og webhotel ved one.com tilhører denne klub.
Bestyrelsen 2)      Formålsparagraf: Bevarelse af bilerne og fælles interesse for disse
Aktivitetskalender 3)      Forskellige aktivitetsinteresser, herunder træf – klubmøde
Billeder 4)      Generalforsamlingen afholdes på første træf hvert år.
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Artikler På generalforsamlingen afholdes valg af bestyrelsen samt træfudvalg
således at formanden er på valg i lige år og kassereren er på valg i ulige år.
Historiske Træfudvalg sammensættes fra år til år.
nummerplader
5)      Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Ford sider Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde
senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.
Vedtægter Regnskabet forelægges ved denne generalforsamling.
Links         6) Ved klubbens ophør deles diverse genstande og penge mellem medlemmerne.
Køb og salg
Sponsorer
Klubeffekter